FAQ.

ถาม : บริการจัดส่งที่ไหนบ้าง

ตอบ : ในกรุงเทพฯและปริมณฑล บริการริการจัดส่งถึงสถานที่ เช่นวัด ระยะเวลาการจัดส่งก่อนทางร้านจะวิ่งออกไปจะโทรนัดกับเวลากับูลค้าก่อนค่ะ และในกรณีต่างจังหวัดจะมีบริการจัดส่งของชำร่วยงานศพทาง EMS ไปรษณีย์ไทย Kerry Express หรือ นิ่มซี่เส็ง

          กรณีเร่งด่วนจะสามารถจัดส่งไปที่รถตู้ได้ค่ะ (สั่งเช้าก่อน 9:00 น. จะสามารถจัดส่งได้ในวันค่ะ) 

ถาม : การชำระเงิน

ตอบ : ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถชำระเงินที่รถขนส่งได้ค่ะ (หรือสามารถใช้บัตรเครดิตได้ค่ะ ลูกค้าต้องแจ้งก่อนวิ่งออกไปจัดส่งนะค่ะ) ส่วนต่างจังหวัดต้องโอนเงินผ่านธนาคารก่อนสั่งทำของชำร่วยงานศพค่ะ

ถาม : มีบริการติดป้ายชื่อผู้เสีย?

ตอบ : มีบริการติดป้ายชื่อผู้เสียฟรีค่ะ แต่ต้องมียอดตั้งแต่ 150 ชิ้นขึ้นไปค่ะ

ถาม : ใช้เวลาจัดส่งของชำร่วยงานศพกี่วัน

ตอบ : ปกติจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 วันค่ะ แต่ต้องขึ้นอยู่กับรายการของชำร่วยงานศพด้วยค่ะ